Ẩn menu
Cập nhật: 10:41, 23/7/2019
34380 lượt đọc

Chuyển hồ sơ lên năm học mới

6.4 Chuyển hồ sơ lên năm học mới

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thực hiện chuyển dữ liệu, hồ sơ lớp học, học sinh, nhân sự, … từ năm học cũ lên năm học mới.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tại phần mềm Quản lý giáo dục Mầm non. Kích vào danh mục 6. Công cụ hỗ trợ/ 6.4 Chuyển hồ sơ lên năm học mới

Bước 2: Kích nút [Thực hiện thao tác sao chép nhân sự] để chuyển hồ sơ nhân sự

Hệ thống thông báo: “Thao tác này sẽ sao chép toàn bộ dữ liệu nhân sự của năm hiện tại sang năm mới”. Kích nút [Thực hiện].

Bước 3: Kích nút [Thực hiện sao chép lớp học] để chuyển hồ sơ lớp học.

Hệ thống thông báo: “Thao tác này sẽ sao chép toàn bộ dữ liệu lớp học của năm hiện tại sang năm mới”. Kích nút [Thực hiện].

Bước 4: Chọn lớp học chuyển lên, lớp học lưu ban. Sau đó kích nút [Thực hiện sao chép học sinh].

Hệ thống thông báo: “Thao tác này sẽ sao chép toàn bộ dữ liệu học sinh của năm hiện tại sang năm mới”. Kích nút [Thực hiện].

Sau khi thực hiện thành công, hệ thống thông báo kết quả hồ sơ năm học mới. Nhà trường xem trước dữ liệu tại đây.