Ẩn menu
Cập nhật: 16:34, 23/7/2019
390 lượt đọc

Gửi báo cáo đội ngũ

Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường gửi dữ liệu báo cáo cuối năm về đội ngũ lên Sở GDĐT.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu THCS. Kích vào danh mục 2. Báo cáo cuối năm/ 2.2 Báo cáo đội ngũ/ 2.2.2 Gửi báo cáo đội ngũ.

Bước 2: Lựa chọn biểu báo cáo cần gửi theo các tab 1. Tổng hợp chung, 2. Chuẩn nghề nghiệp.

Bước 3: Kích nút [Gửi dữ liệu] và xác nhận việc gửi dữ liệu.

Lưu ý: Sau khi tổng hợp các biểu báo cáo và gửi lên Phòng GDĐT, nếu nhà trường cần gửi lại báo cáo thì kích chọn nút [Gửi yêu cầu mở khóa]. Khi đó Phòng GDĐT hỗ trợ mở khóa, nhà trường vào tổng hợp lại số liệu và gửi lại báo cáo lên Phòng GDĐT.