Ẩn menu
Cập nhật: 10:12, 24/4/2018
10238 lượt đọc

Nhân sự

Mô tả: Chức năng này cho phép TT GDTX nhập thông tin giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý trong trung tâm lên CSDL MN-PT. Hệ thống hỗ trợ 2 cách nhập hồ sơ cán bộ:
- Cách 1: Nhập trực tiếp từng cán bộ.
- Cách 2: Nhập danh sách cán bộ từ file excel.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục GDTX. Kích vào danh mục 3. Giáo viên/ 3.1 Hồ sơ cán bộ, giáo viên.
Bước 2: Trên màn hình hiển thị, kích nút [Thêm mới].
Bước 3: Nhập thông tin của giáo viên: Thông tin cá nhân; Vị trí việc làm, TCCD; Phu cấp; Đào tạo, bồi dưỡng; Đánh giá phân loại.
Cách nhập các thông tin như sau:
a. Thông tin cá nhân:

- Họ tên: Nhập đầy đủ họ tên theo thông tin ghi trong giấy khai sinh.
- Ngày sinh: Nhập theo ngày sinh ghi trong giấy khai sinh.
- Giới tính: Chọn một trong các giá trị Nam, Nữ.
- Trạng thái CB: Chọn trạng thái cán bộ tương ứng với thông tin giáo viên đang công tác hoặc chuyển trường, hoặc nghỉ hưu. Mặc định là đang làm việc.
- CMTND/TCC: Nhập theo giấy chứng minh nhân dân được cấp gần nhất (hoặc thẻ căn cước nếu có).
- Email: Nhập địa chỉ email, lưu ý email phải đúng định dạng và duy nhất.
- Điện thoại: Nhập số điện loại, lưu ý nhập dữ liệu kiểu số.
- Số sổ BHXH: Nhập theo Số sổ bảo hiểm xã hội chính.
- Dân tộc: Chọn dân tộc theo thông tin ghi trong giấy khai sinh. Mặc định là dân tộc Kinh.
- Tôn giáo: Chọn tôn giáo đang theo. Giá trị mặc định là “Không theo tôn giáo nào”.
- Quê quán:  Cho phép cập nhật tuần tự từ Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã, địa chỉ. Sau khi chọn Tỉnh/Thành phố thì Quận/huyện thuộc Tỉnh sẽ hiển thị tương ứng.
- Là đoàn viên, đảng viên: Tích chọn nếu có.
b. Vị trí việc làm, TCCD (Tiểu chuẩn chức danh)

- Vị trí việc làm: Chọn loại vị trí phụ trách của cán bộ, giáo viên
- Nhóm chức vụ: Hiển thị theo loại vị trí việc đã chọn trên.
- Hình thức hợp đồng: Chọn loại hình thức hợp đồng đã ký kết với đơn vị công tác có tham gia đóng bảo hiểm
- Ngày tuyển dụng, cơ quan tuyển dụng: Ghi ngày đầu tiên và đơn vị có tham gia đóng bảo hiểm xã hội.
- Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Ghi nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng đi làm việc, ví dụ Sinh viên, học sinh, công nhân, kế toán...
- Ngạch/hạng: Căn cứ theo Quyết định lương đang hưởng, chọn tên ngạch trong danh sách.
- Mã số: Hiển thị theo thông tin Ngạch/hạng đã chọn ở trên.
- Nhiệm vụ kiêm nhiệm: Tích chọn nhiệm vụ kiêm nhiệm trong danh sách nếu có.
- Số tiết thực dạy trên tuần: Nhập tổng số tiết giáo viên dạy trên tuần.
- Số tiết kiêm nhiệm trên tuần: Nhập tổng số tiết giáo viên dạy kiêm nhiệm trên tuần.
- Các thông tin Đã tập huấn kĩ năng sống, dạy học sinh khuyết tật học hòa nhập, dạy 1 buổi/ngày, dạy 2 buổi/ngày, chuyên trách đoàn đội: Tích chọn nếu có.
c. Phụ cấp

- Mức phụ cấp thu hút nghề (%): Nhập % phụ cấp thu hút của cán bộ.
- Mức phụ cấp thâm niên (%): Nhập % phụ cấp thâm niên.
- Mức phụ cấp ưu đãi nghề (%): Nhập % phụ cấp ưu đãi nghề.
- Bậc lương: Chọn bậc lương cán bộ đang được hưởng.
d. Đào tạo, bồi dưỡng

- Kết quả bồi dưỡng thường xuyên: Chọn kết quả bồi dưỡng cao nhất trong danh sách hiển thị.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Chọn trình độ chuyên môn cao nhất trong danh sách hiển thị.
- Trình độ lý luận chính trị: Chọn trình độ lý luận cao nhất.
- Trình độ quản lý giáo dục: Chọn trình độ quản lý giáo dục cao nhất.
- Ngoại ngữ: Chọn tên ngoại ngữ chính trong danh sách và trình độ ngoại ngữ tương đương, điểm ngoại ngữ tương ứng với trình độ có điểm. Đối với cán bộ có 2 ngoại ngữ trở lên thì nhập thêm thông tin ngoại ngữ và trình độ vào bảng quá trình.
- Trình độ tin học: Chọn trình độ tin học cao nhất.
- Chuyên ngành: Chọn chuyên ngành đào tạo cao nhất.
d. Đánh giá phân loại

- Kết quả chuẩn nghề nghiệp.
- Đánh giá viên chức.
- Giáo viên dạy giỏi: Chọn cấp cao nhất và của năm hiện tại.
- Khen thưởng: Căn cứ theo Quyết định hình thức cao nhất, năm khen thưởng.
Bước 4: Kích nút [Ghi] để hoàn tất.
- Để sửa thông tin giáo viên bạn kích biểu tượng hình cây bút tương ứng với giáo viên cần sửa  
- Để xóa thông tin giáo viên, bạn tích ô vuông trắng trước tên giáo viên cần sửa và tích nút [Xóa giáo viên].