Ẩn menu
Cập nhật: 15:13, 23/7/2019
969 lượt đọc

Nhập lớp học từ excel

Mô tả: Chức năng này giúp TT GDTX nhập nhanh danh sách lớp học từ file excel vào CSDL MN-PT.
Các bước thực hiện:
Để thực hiện được chức năng này, người dùng tải file mẫu danh sách lớp học về máy tính, rồi tổ chức nhập thông tin lớp học vào file excel này, sau đó tải dữ liệu từ file excelvào CSDL. Các bước thực hiện như sau:
Truy cập vào mục 2.2 Nhập lớp học từ excel.
Bước 1: Tải file mẫu excel.

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin trên file excel

Trên file mẫu excel, gồm đầy đủ các trường thông tin liên quan đến lớp học. Nhập đầy đủ thông tin lớp học vào file excel, đặc biệt những cột có màu đỏ (thông tin bắt buộc phải nhập).
- Mã loại lớp: Nhập mã loại theo quy định của phần mềm. Ví dụ: Bổ túc THCS.
- Mã lớp: Nhập mã lớp viết liền không dấu. Để tiện theo dõi, nên đặt mã lớp trùng với tên lớp.
- Tên lớp: Nhập chính xác tên lớp trong trung tâm.
Lưu ý: Khi tạo tên lớp để tiện cho việc sắp xếp nên để tên lớp là “10A1” thay vì “Lớp 10A1”.
- Hình thức học tập: Nhập loại hình thức học tập. Ví dụ Vừa làm vừa học…
- Đào tạo bồi dưỡng, Hướng nghiệp dạy nghề: Nhập theo danh mục hệ thống đã quy định sẵn.
Lưu ý: Khai báo chính xác thông tin lớp học và không có sự trùng lặp giữa các lớp học.
Bước 3: Tải file excel lớp học lên phần mềm.

Thực hiện tải file excel và cập nhật theo các bước trong hình.
Tải thành công file excel lớp học, người dùng vào lại mục 2.1 Quản lý lớp học để kiểm tra lại.
Lưu ý: Đối với thông tin hợp hệ thống báo lỗi khi cập nhật lớp học từ excel, ví dụ hình ảnh báo lỗi:

Trường hợp này thầy cô kích vào nút [Bảng kết quả nhập liệu] để tải file excel báo chi tiết nội dung lỗi.