Ẩn menu
Cập nhật: 15:36, 23/7/2019
454 lượt đọc

Thống kê cán bộ quản lý theo chuẩn nghề nghiệp

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê cán bộ quản lý theo đánh giá chuẩn nghề nghệp, thống kê xếp loại chung theo hình thức tự đánh giá và đánh giá cấp trên.