Ẩn menu
Cập nhật: 15:21, 2/5/2018
719 lượt đọc

5.1 Báo cáo thống kê giáo dục thường xuyên (Biểu số 5-GDTX-Đ)

Mô tả: Giúp Bộ GDĐT thống kê và xuất báo cáo chi tiết về học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất toàn Bộ GDĐT, Sở GDĐT hay đơn vị trường giai đoạn đầu năm khối GDTX.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 4.1. Báo cáo thống kê giáo dục THPT (Biểu số 4-THPT-Đ).