Ẩn menu
Cập nhật: 9:16, 6/8/2019
1022 lượt đọc

Thống kê học sinh diện chính sách

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê số lượng, tỷ lệ % học sinh diện chính sách theo từng khối.