Ẩn menu
Cập nhật: 13:42, 22/7/2019
3316 lượt đọc

Quản lý hoàn thành chương trình Tiểu học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường cập nhật danh sách học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Tại phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học. Kích vào danh mục 4. Học sinh/ 4.5 Quản lý hoàn thành chương trình Tiểu học.
Bước 2: Chọn Lớp, tích vào ô vuông Hoàn thành chương trình Tiểu học sau tên học sinh.
Bước 3: Kích nút [Cập nhật] để hoàn thành.