Ẩn menu
Cập nhật: 9:35, 6/8/2019
1100 lượt đọc

Thống kê học sinh khen thưởng

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trưởng tổng hợp danh sách học sinh khen thưởng cuối năm, khen thưởng đột xuất, cấp trên theo khối, theo lớp.