Ẩn menu
Cập nhật: 14:51, 2/5/2018
500 lượt đọc

2.1 Tìm kiếm hồ sơ giáo viên THCS

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GDĐT tìm kiếm nhanh hồ sơ giáo viên THCS theo từng Sở GD&ĐT.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn mục 2. Giáo viên\2.1 Tìm kiếm hồ sơ giáo viên THCS.

Bước 2: Chọn Sở GDĐT có hồ sơ giáo viên cần tìm kiếm.

Bước 3: Nhập thông tin tìm kiếm như: tên phòng GDĐT,  tên trường, tên giáo viên, dân tộc,...

Bước 4: Kích nút [Tìm kiếm].