Ẩn menu
Cập nhật: 15:46, 2/5/2018
511 lượt đọc

Khai báo hồ sơ đơn vị trực thuộc

Mô tả: Hiện tại hệ thống đã khai báo sẵn các Sở GDĐT, các trường thuộc từng Phòng GD, Sở GD theo từng cấp học. Cán bộ quản lý Bộ kiểm tra và rà soát lại danh sách để bổ sung thêm nếu có.

Trường hợp cần bổ sung thêm trường sẽ thực hiện như sau:

Ví dụ: Bổ sung thêm trường khối THPT:

Bước 1: Chọn mục 3. Quản lý tài khoản đơn vị\3.2 Quản lý tài khoản các trường\3.2.4 Quản lý tài khoản các trường THPT.

Bước 2: Tích nút [Thêm mới] và điền đầy đủ các thông tin trên giao diện, đặc biệt là thông tin có màu đỏ.

Bước 3: Tích nút [Ghi].