Ẩn menu
Cập nhật: 9:15, 6/8/2019
1068 lượt đọc

Thống kê tổng hợp hồ sơ học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê số lượng học sinh theo từng khối, từng lớp, từng học kỳ.