Ẩn menu
Cập nhật: 15:14, 23/7/2019
1262 lượt đọc

Chuyển lớp cho học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường chuyển toàn bộ hồ sơ, kết quả học tập của học sinh sang lớp mới.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tại phần mềm Quản lý giáo dục THCS. Kích vào danh mục 4. Học sinh/ 4.2 Học sinh chuyển đi, chuyển đến/ 4.2.1. Chuyển lớp cho học sinh .

Bước 2: Chọn khối/ lớp có học sinh chuyển lớp.

Bước 3: Tại dòng Lớp chuyển sang, tích chọn lớp tương ứng.

Bước 4: Kích [Cập nhật] để hoàn thành.