Ẩn menu
Cập nhật: 11:31, 2/5/2018
371 lượt đọc

3.1 Thống kê lớp học

3.1 Thống kê lớp học

    Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GDĐT thống kê, xuất báo cáo và lập biểu đồ thống kê lớp học tiểu học toàn Bộ GDĐT, Sở G&ĐT hay từng Phòng GDĐT. Bộ GDĐT có thể lựa chọn báo cáo thống kê theo Sở GDĐT, Phòng GDĐT hay theo đơn vị trường.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn mục 3. Công cụ hỗ trợ\3.1 Thống kê lớp học.

Bước 2: Chọn Sở GDĐT, phòng GDĐT, trường, loại hình, …

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất Excel] để xuất file báo cáo.