Ẩn menu
Cập nhật: 15:29, 22/7/2019
5223 lượt đọc

Lập báo cáo đầu năm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tổng hợp dữ liệu về nhân sự, điểm trường, Lớp – học sinh, CSVC và gửi báo cáo lên Phòng giáo dục, Sở giáo dục.

** 1.2.1 Báo cáo nhân sự
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thực hiện tổng hợp báo cáo về tổng số nhân sự, chia theo trình độ đào tạo, chế độ lao động, môn giảng dạy. Mục này bao gồm 1 mẫu biểu báo cáo về Nhân sự và 1 mẫu biểu báo cáo về Giáo viên Tiếng anh chuẩn năng lực trong nhà trường.
Tại đây phần mềm tự tổng hợp thông tin trong phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học/ 3. Nhân sự/ 3.1 Hồ sơ nhân sự.
Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Tiểu học. Kích vào danh mục 1. Báo cáo đầu năm/ 1.2 Báo cáo EQMS/1.2.1 Báo cáo nhân sự.
Bước 2: Lựa chọn mẫu biểu báo cáo tại hộp chọn thông tin nhân sự. Ví dụ mẫu Nhân sự hoặc mẫu Giáo viên tiếng anh chuẩn năng lực.
Bước 3: Kích nút [Lấy dữ liệu hệ thống]

* Lưu ý: Để báo cáo nhân sự được chính xác nhất, nhà trường hãy điền đầy đủ và chính xác thông tin giáo viên (Trình độ đào tạo, hợp đồng lao động, giới tính, dân tộc, GV tiếng anh theo chuẩn năng lực) trong phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học/ 3. Nhân sự/ 3.1 Hồ sơ nhân sự.

 

  ** 1.2.2 Báo cáo điểm trường CSVC

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tổng hợp báo cáo số liệu về diện tích sân chơi, bãi tập và số lượng phòng học đạt cấp xây dựng, phòng học đủ điều kiện học nhóm, khu vệ sinh đạt chuẩn vệ sinh,… của các điểm trường. Các bước thực hiện: Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Tiểu học. Kích chọn 1. Báo cáo đầu năm/ 1.2 Báo cáo EQMS/1.2.2 Báo cáo điểm trường CSVC Bước 2: Nhập trực tiếp số liệu về tổng diện tích, diện tích sân chơi bãi tập, số phòng học theo cấp xây dựng.. tương ứng trên lưới của biểu báo cáo. Bước 3: Kích nút [Lưu] để hệ thống lưu lại những thông tin vừa nhập

 

  ** 1.2.3 Báo cáo điểm trường Lớp – Học sinh

  Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tổng hợp báo cáo số liệu về tổng số lớp ghép, chia theo khối lớp thuộc các điểm trường. Các bước thực hiện: Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Tiểu học. Kích chọn 1. Báo cáo đầu năm/ 1.2 Báo cáo EQMS/ 1.2.3 Báo cáo điểm trường Lớp – Học sinh. Bước 2: Kích nút [Lấy dữ liệu hệ thống] Bước 3: Kích nút [Lưu] để lưu dữ liệu hệ thống. Hệ thống hỗ trợ chức năng xuất excel để xem và lưu báo cáo.

 

  ** 1.2.4 Báo cáo Lớp – Học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tổng hợp báo cáo số liệu về tổng số lớp, học sinh và chia ra theo các khối lớp trong trường. Các bước thực hiện:  Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Tiểu học. Kích chọn 1. Báo cáo đầu năm/ 1.2 Báo cáo EQMS/ 1.2.4 Báo cáo Lớp – Học sinh. Bước 2: Kích nút [Lấy dữ liệu hệ thống] Bước 3: Kích nút [xuất Excel] để xem và in báo cáo

Lưu ý: Để dữ liệu báo cáo được đầy đủ và chính xác nhà trường phải nhập đầy đủ dữ liệu về hồ sơ lớp học, hồ sơ học sinh trong Quản lý giáo dục Tiểu học

 
** 1.2.5 Báo cáo cơ sở vật chất Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tổng hợp báo cáo số liệu về diện tích đất, cơ sở vật chất phòng học, nhà về sinh của nhà trường. Các bước thực hiện: Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Tiểu học. Kích chọn 1.Báo cáo đầu năm/ 1.2 Báo cáo EQMS/ 1.2.5 Báo cáo cơ sở vật chất. Bước 2: Nhập trực tiếp các số liệu vào các tab CSVC Diện tích đất, CSVC Phòng, Nhà vệ sinh. Bước 3: Kích nút [Lưu] để hệ thống lưu lại dữ liệu vừa nhập.