Ẩn menu
Cập nhật: 16:46, 17/7/2019
1255 lượt đọc

Thống kê lưu ban, lên lớp

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê số lượng, tỷ lệ % học sinh lên lớp, lưu ban, thi lại, rèn luyện lại của toàn trường theo từng khối, từng lớp.