Ẩn menu
Cập nhật: 15:17, 2/5/2018
481 lượt đọc

4.1 Báo cáo thống kê giáo dục THPT (Biểu số 4-THPT-Đ)

Mô tả: Giúp Bộ GDĐT thống kê và xuất báo cáo chi tiết về học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất toàn Bộ GDĐT, Sở GDĐT giai đoạn đầu năm khối THPT.

         Các bước thực hiện:

         Bước 1: Kích vào danh mục 4. Trung học phổ thông\4.1. Báo cáo thống kê giáo dục THPT (Biểu 4-THPT-Đ).     

         Bước 2: Chọn Sở GDĐT, đơn vị trường cần thống kê báo cáo.

         Bước 3: Lựa chọn modul báo cáo Học sinh, cán bộ nhân sự hay cơ sở vật chất.

  Bước 4: Kích nút [Tìm kiếm] và nút [Xuất Excel] để xem và in báo cáo.