Ẩn menu
Cập nhật: 14:43, 2/5/2018
508 lượt đọc

2.1 Tìm kiếm hồ sơ giáo viên tiểu học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GDĐT tìm kiếm nhanh hồ sơ giáo viên tiểu học theo từng Sở GDĐT.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn mục 2. Giáo viên\2.1 Tìm kiếm hồ sơ giáo viên tiểu học.

Bước 2: Chọn Sở GD&ĐT có hồ sơ giáo viên cần tìm kiếm.

Bước 3: Nhập thông tin tìm kiếm như: tên phòng GD&ĐT,  tên trường, tên giáo viên, dân tộc, ...

Bước 4: Kích nút [Tìm kiếm].

Trường hợp muốn hiển thị thêm thông tin cần tìm kiếm người dùng kích nút [Mở rộng tìm kiếm].

Để xuất và in báo cáo kích nút [Xuất excel].