Ẩn menu
Cập nhật: 14:58, 23/7/2019
533 lượt đọc

Gửi báo cáo cuối năm

Mô tả: Chức năng này cho phép TT GDTX gửi dữ liệu báo cáo cuối năm lên Sở GDĐT.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu GDTX. Kích vào danh mục 2. Báo cáo cuối năm/2.1 Lập báo cáo cuối năm/ 2.1.2 Gửi báo cáo cuối năm.
Bước 2: Kích nút [Gửi dữ liệu] và xác nhận việc gửi dữ liệu.

 

Lưu ý: Tại cột Hoàn thành dữ liệu, người dùng có thể biết được đã hoàn thành đầy đủ các mẫu biểu báo cáo hay chưa.
Ghi chú quá trình tổng hợp dữ liệu:
Hoàn thành quá trình gửi dữ liệu tại TT GDTX, Sở GDĐT thực hiện kiểm tra dữ liệu và báo cáo TT GDTX gửi.
- Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Sở GDĐT sẽ duyệt số liệu TT GDTX gửi lên.
- Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Sở GDĐT sẽ thực hiện từ chối dữ liệu. Khi đó hệ thống của trung tâm sẽ hiển thị thông báo trạng thái duyệt là Từ chối, TT GDTX sẽ phải kiểm tra lại dữ liệu và gửi lại báo cáo lên Sở GDĐT.
- Đến hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Sở GDĐT thực hiện khóa số liệu. Khi đó hệ thống hiển thị thông báo trạng thái duyệt là Duyệt và trạng thái khóa là Đã khóa.
Đối với trường hợp này, nếu cần mở khóa thì TT GDTX kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu để cán bộ Sở GDĐT tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu.