Ẩn menu
Cập nhật: 16:35, 21/4/2018
1121 lượt đọc

Kiểm tra dữ liệu hồ sơ trường

Mô tả: Chức năng này giúp Phòng GDĐT kiểm dò dữ liệu đơn vị trường đã gửi lên trong phần I để đảm bảo dữ liệu khi gửi lên Sở GDĐT đầy đủ và chính xác. Để làm việc này, Phòng GDĐT cần in các biểu thống kê và thực hiện kiểm dò số liệu.

1. Kiểm tra dữ liệu hồ sơ trường

1.1 Kiểm tra dữ liệu Mầm non

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GDĐT tìm kiếm nhanh đơn vị trường Mầm non phân theo từng Phòng GDĐT.

Các bước thao tác:

Bước 1: Kích vào danh mục 1. Trường học\ 1.1 Tìm kiếm hồ sơ trường.

Bước 2: Nhập thông tin Tên trường hoặc Mã trường…

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm].

 

*Lưu ý: Ngoài nút [Tìm kiếm], hệ thống hỗ trợ thêm nút [Mở rộng tìm kiếm] để mở rộng tìm kiếm hồ sơ trường.

1.2 Kiểm tra dữ liệu Tiểu học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GDĐT tìm kiếm nhanh đơn vị trường Tiểu học phân theo từng Phòng GDĐT.

Các bước thao tác:

Bước 1: Kích vào danh mục 1. Trường học\ 1.1 Tìm kiếm hồ sơ trường.

Bước 2:  Nhập thông tin Tên trường hoặc Mã trường…

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm].

 

*Lưu ý: Ngoài nút [Tìm kiếm], hệ thống hỗ trợ thêm nút [Mở rộng tìm kiếm] để mở rộng tìm kiếm hồ sơ trường.

1.3 Kiểm tra dữ liệu THCS

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GDĐT tìm kiếm nhanh đơn vị trường THCS phân theo từng Phòng GDĐT.

Các bước thao tác:

Bước 1: Kích vào danh mục 1. Trường học\ 1.1 Tìm kiếm hồ sơ trường.

Bước 2: Nhập thông tin Tên trường hoặc Mã trường…

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm].

 

*Lưu ý: Ngoài nút [Tìm kiếm], hệ thống hỗ trợ thêm nút [Mở rộng tìm kiếm] để mở rộng tìm kiếm hồ sơ trường.