Ẩn menu
Cập nhật: 16:42, 17/7/2019
400 lượt đọc

Thống kê danh hiệu học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê số lượng, tỷ lệ % vể danh hiệu của học sinh toàn trường theo từng khối, từng lớp.