Ẩn menu
Cập nhật: 14:35, 2/5/2018
536 lượt đọc

1.1 Tìm kiếm trường mầm non

Mô tả: Chức năng này giúp Bộ GDĐT tìm kiếm các trường Mầm non dựa trên một số các thông tin như Sở GDĐT, Phòng GDĐT, tên trường, mã trường, chuẩn đánh giá CLGD, …

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Chọn mục 1. Trường học\1.1 Tìm kiếm trường mầm non.

  Bước 2: Chọn Sở GDĐT, Phòng GDĐT có đơn vị trường cần tìm kiếm.

  Bước 3: Nhập thông tin tìm kiếm như: tên trường, mã trường, tên hiệu trưởng, ...

       Bước 4: Kích nút [Tìm kiếm].