Ẩn menu
Cập nhật: 11:15, 22/7/2019
45676 lượt đọc

4.1.1 Quản lý hồ sơ học sinh

4.1.1. Quản lý hồ sơ học sinh

Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường nhập trực tiếp thông tin học sinh trong nhà trường lên CSDL MN-PT.

            Các bước thực hiện:

            Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Mầm non. Kích vào danh mục 4. Học sinh/4.1 Hồ sơ học sinh/4.1.1 Quản lý hồ sơ học sinh

            Bước 2: Chọn Nhóm lớp, Lớp và kích nút [Thêm mới].

            Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin của học sinh: Thông tin cá nhân; Thông tin liên hệ, gia đình.

            Bước 4: Kích nút [Ghi] để hoàn thành.

Cách nhập các thông tin như sau:

a. Thông tin chung

- Các thông tin có [...] màu đỏ là những thông tin bắt buộc, yêu cầu người dùng phải nhập đầy đủ. Nếu thiếu một trong các thông tin bắt buộc phần mềm sẽ không lưu được.

- Họ tên: Nhập đầy đủ họ tên ghi trong giấy khai sinh.

- Ngày sinh: Nhập theo ngày sinh ghi trong giấy khai sinh. Lưu ý ngày, tháng định dạng bắt buộc là 2 số, năm 4 số.

- Giới tính: Chọn một trong hai giá trị Nam hay Nữ.

- Trạng thái học sinh: Mặc định là Đang học, nhà trường có thể chọn lại trạng thái đối với những học sinh đã nghỉ học hoặc chuyển trường…Riêng học sinh có trạng thái thôi học thì cần chọn lý do thôi học.

- Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Xã/Phường: Nhập theo hộ khẩu của học sinh.

- Thứ tự: Đây là số thứ tự hiển thị trên danh sách lớp của học sinh.

b. Thông tin cá nhân

- Khu vực, loại khuyết tật, đối tượng chính sách… Nhập các thông tin nếu có.

Đối với học sinh thuộc đối tượng chính sách thì sẽ hiển thị thêm thông tin chế độ chính sách như được miễn học phí, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa. Nếu học sinh được hưởng các chế độ chính sách này thì nhà trường tích vào.

c. Thông tin liên hệ, gia đình

- Thông tin liên hệ, gia đình: Nhập các thông tin về Họ tên cha, mẹ, Nghề nghiệp, năm sinh hoặc thông tin người đỡ đầu.

**Lưu ý: Để hỗ trợ sinh mã học sinh thì thông tin của mẹ hoặc thông tin người đỡ đầu bắt buộc phải nhập.

**Hướng dẫn xóa học sinh

Bước 1: Chọn học sinh cần xóa.

Bước 2: Kích nút [Xóa mục chọn (TT liên quan)].

            Hệ thống báo bạn chắc chắn muốn xóa, kích nút [Ok] để đồng ý