Ẩn menu
Cập nhật: 14:32, 21/4/2018
6091 lượt đọc

Nhập lớp học từ Excel

Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường nhập nhanh danh sách lớp học từ file excel vào CSDL MN-PT.

Các bước thực hiện:

Để thực hiện chức năng này, bạn phải tải file mẫu danh sách lớp học về máy tính, rồi tổ chức nhập thông tin lớp học vào file excel, cuối cùng, tải dữ liệu từ file excel vào CSDL. Các bước thực hiện như sau:

Truy cập vào mục 2.2 Nhập lớp học từ excel.

Bước 1: Tải file mẫu excel

  

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin trên file excel

 

Trên file mẫu excel, gồm đầy đủ các trường thông tin liên quan đến lớp học. Nhập đầy đủ thông tin lớp học vào file excel, đặc biệt những cột có màu đỏ (thông tin bắt buộc phải nhập).

- Mã lớp: Nhập mã lớp viết liền không dấu. Để tiện theo dõi, nên đặt mã lớp trùng với tên lớp.

- Tên lớp: Nhập chính xác tên lớp trong trường.

Lưu ý: Khi tạo tên lớp để tiện cho việc sắp xếp nên để tên lớp là “5A” thay vì “Lớp 5A”.

 

- Học ngoại ngữ 1, học ngoại ngữ 2: Nhập tên ngoại ngữ dựa theo danh mục khai báo tại sheet DM_NGOAI_NGU.

- Mã giáo viên chủ nhiệm: Dựa vào Mã giáo viên phần mềm sinh ra khi khai báo hồ sơ giáo viên tại mục 3.1 Nhập hồ sơ nhân sự.

- Điểm trường: Nếu trường có điểm trường phụ và được khai báo trong hồ sơ trường, thì tại bước này lớp thuộc điểm trường nào sẽ chọn tương ứng với điểm trường đó. Nếu không có bỏ trống.

Các thông tin Lớp ghép, bán trú, học 2 buổi/ngày, học 5 buổi/tuần,…: nhập “ x” nếu có.

* Lưu ý: Khai báo chính xác thông tin lớp học và không có sự trùng lặp giữa các lớp học.
Bước 3: Tải file excel lớp học lên phần mềm

Thực hiện tải file excel và cập nhật theo các bước trong hình.

Tải thành công file excel lớp học, người dùng vào lại mục 2.1 Hồ sơ lớp học để kiểm tra lại.

* Lưu ý: Đối với trường hợp hệ thống báo lỗi khi cập nhật lớp học từ excel, ví dụ hình ảnh báo lỗi:

Trường hợp này thầy cô kích vào nút [Bảng kết quả nhập liệu] để tải file excel báo chi tiết nội dung lỗi.