Ẩn menu
Cập nhật: 13:15, 23/4/2018
1345 lượt đọc

Quản lý nhóm người dùng

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ  Sở GD&ĐT tạo ra nhóm quản trị theo các mức độ, giới hạn sử dụng các chức năng trên phần mềm.

        Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 1. Quản lý tài khoản phòng ban\ 1.1 Quản lý nhóm người dùng.

Bước 2: Kích nút [Thêm mới] để nhập mã nhóm và tên nhóm.

Bước 3: Kích [Thêm mới] để lưu dữ liệu.