Ẩn menu
Cập nhật: 9:30, 18/7/2019
427 lượt đọc

2.2 Quản lý tài khoản trường

Mô tả: Chức năng này cho phép Sở GD&ĐT quản lý đơn vị trường, hỗ trợ tạo tài khoản và cấp mật khẩu cho các đơn vị trường. Hệ thống đã khai báo sẵn danh sách đơn vị trường THPT và GDTX. Cán bộ Sở kiểm tra lại và bổ sung thêm nếu có.

2.2.1. Quản lý tài khoản trường THPT

Mô tả: Chức năng này cho phép Sở GD&ĐT quản lý trường THPT, hỗ trợ Sở GD&ĐT tạo tài khoản và cấp mật khẩu cho trường THPT.

Hệ thống đã hỗ trợ khai báo danh sách đơn vị trường THPT. Cán bộ Sở kiểm tra lại và bổ sung thêm nếu có.

2.2.2. Quản lý tài khoản TTGDTX

Mô tả: Chức năng này cho phép Sở GD&ĐT quản lý trung tâm GDTX, hỗ trợ Sở GD&ĐT tạo tài khoản và cấp mật khẩu cho trung tâm GDTX.