Ẩn menu
Cập nhật: 11:15, 26/4/2018
1040 lượt đọc

Báo cáo dữ liệu cuối năm lên Sở GDĐT

2.1 Báo cáo dữ liệu Mầm non

2.1.1  Báo cáo EMIS 

Mô tả: Giúp Phòng GDĐT gửi dữ liệu báo cáo cuối năm lên Sở GDĐT. Việc gửi dữ liệu được thực hiện theo lệnh gửi qua Internet, không cần gửi File mềm cho Sở GDĐT.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 1.1.4  Gửi báo cáo đầu năm.

2.1.2  Báo cáo đội ngũ

Mô tả:  Giúp Phòng GDĐT gửi dữ liệu báo cáo về đội ngũ, tổng hợp ngoại ngữ, tin học, chuẩn nghề nghiệp cán bộ quản lý, giáo viên lên Sở GDĐT.

Các bước thực hiện: Tương tự mục gửi báo cáo EMIS cuối năm

2.2 Báo cáo dữ liệu Tiểu học

Mô tả: Giúp Phòng GDĐT gửi dữ liệu báo cáo cuối năm lên Sở GDĐT. Việc gửi dữ liệu được thực hiện theo lệnh gửi qua Internet, không cần gửi File mềm cho Sở GDĐT.

2.2.1  Báo cáo EMIS 

 

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm\ 2.1.3 Gửi báo cáo cuối năm.

Bước 2: Kích nút [Gửi dữ liệu] để hoàn tất.

2.2.2 Báo cáo EMQS

Các bước thực hiện:  Tương tự chức năng gửi báo cáo cuối năm EMIS.

 2.2.3 Báo cáo đội ngũ

Các bước thực hiện:  Tương tự chức năng gửi báo cáo cuối năm EMIS.

2.3. Báo cáo dữ liệu THCS

Mô tả: Giúp Phòng GDĐT gửi dữ liệu báo cáo cuối năm lên Sở GDĐT. Việc gửi dữ liệu được thực hiện theo lệnh gửi qua Internet, không cần gửi File mềm cho Sở GDĐT.

2.3.1 Báo cáo EMIS

Các bước thực hiện: Tương tự mục Gửi báo cáo cuối năm EMIS của khối Tiểu học.

2.3.2 Báo cáo đội ngũ

Các bước thực hiện: Tương tự mục Gửi báo cáo đội ngũ khối Tiểu học.