Ẩn menu
Cập nhật: 15:2, 21/4/2018
13698 lượt đọc

Hồ sơ lớp học

2.1 Hồ sơ lớp học

Mô tả: Đây là cách nhập thông tin trực tiếp từng lớp học vào phần mềm.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục THPT. Kích vào danh mục 2. Lớp học/ 2.1 Hồ sơ lớp học.

Bước 2: Chọn khối và kích nút [Thêm mới].

Bước 3: Nhập và tích chọn đầy đủ thông tin lớp học.

  • Khối: Chọn khối cần thêm mới lớp học.
  • Tên lớp: Nhập chính xác tên lớp trong trường.
  • Thứ tự: Nhập số thứ tự các lớp từ 1 cho đến hết các lớp học trong trường.

    Lưu ý: Khi tạo tên lớp để tiện cho việc sắp xếp nên để tên lớp là “6A” thay vì “Lớp 6A”.

  • Học ngoại ngữ 1: Chọn môn học ngoại ngữ thứ nhất của lớp.
  • Học ngoại ngữ 2: Chọn môn học ngoại ngữ thứ hai của lớp (nếu có).
  • Điểm trường: Nếu trường có điểm trường phụ và được khai báo trong hồ sơ trường, thì tại bước này lớp thuộc điểm trường nào sẽ chọn tương ứng với điểm trường đó. Nếu không có bỏ trống.
  • Những thông tin Lớp chuyên, học 2 buổi/ngày, học sinh học nghề: Tích chọn nếu có.

Bước 4: Kích nút [Ghi] để hoàn tất.