Ẩn menu
Cập nhật: 15:13, 23/7/2019
384 lượt đọc

Báo cáo chuẩn nghề nghiệp CBQL

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tổng hợp báo cáo số liệu cuối năm về đánh giá chuẩn nghề nghiệp cho cán bộ quản lý theo các tiêu chí tự đánh giá và cấp trên đánh giá.
Các bước thực hiện: 
Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu GDTX. Kích vào danh mục 2. Báo cáo cuối năm học/ 2.2 Báo cáo đội ngũ/ 2.2.3 Báo cáo chuẩn nghề nghiệp CBQL.
Bước 2: Kích nút [Lấy dữ liệu] để hệ thống tổng hợp số liệu từ dữ liệu đã nhập trong phần mềm Quản lý giáo dục GDTX.
Bước 3: Kiểm tra số liệu đã tổng hợp.