Ẩn menu
Cập nhật: 16:41, 22/7/2019
569 lượt đọc

Báo cáo chuyên môn cộng đồng

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tổng hợp báo cáo các hoạt động chuyên môn và hoạt động tập huấn của giáo viên (Mô-đun tập huấn) tại học kỳ II theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo. Tại mục này nhà trường nhập trực tiếp số liệu vào mục Số lượng.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Tiểu học. Kích chọn danh mục 3. Báo cáo cuối năm/ 3.2 Báo cáo EQMS/ 3.2.3 Báo cáo chuyên môn - cộng đồng.
Bước 2: Nhập trực tiếp số liệu về Hoạt động chuyên môn – cộng đồng, Mô – đun tập huấn.
Bước 3: Kích nút [Lưu] để hệ thống lưu lại những thông tin vừa nhập.