Ẩn menu
Cập nhật: 15:20, 23/7/2019
1862 lượt đọc

Danh sách tốt nghiệp THCS

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường cập nhật loại tốt nghiệp cho học sinh tốt nghiệp THPT.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tại phần mềm Quản lý giáo dục THCS. Kích vào danh mục 4. Học sinh/ 4.5 Tốt nghiệp THCS/ 4.5.2 Danh sách tốt nghiệp THCS.

Bước 2: Chọn Lớp và nhập loại tốt nghiệp cho học sinh.

Bước 3: Kích nút [Cập nhật] để hoàn thành.