Ẩn menu
Cập nhật: 14:42, 17/7/2019
800 lượt đọc

Danh sách tốt nghiệp THPT

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường cập nhật loại tốt nghiệp cho học sinh tốt nghiệp THPT.
Các bước thực hiện: 
Bước 1: Tại phần mềm Quản lý giáo dục THPT. Kích vào danh mục 4. Học sinh/ 4.5 Tốt nghiệp THPT/ 4.5.2 Danh sách tốt nghiệp THPT.
Bước 2: Chọn Lớp và nhập loại tốt nghiệp cho học sinh.
Bước 3: Kích nút [Cập nhật] để hoàn thành.