Ẩn menu
Cập nhật: 14:32, 17/7/2019
1958 lượt đọc

Tìm kiếm kết quả học tập học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tìm kiếm kết quả học tập của học sinh theo học lực, hạnh kiểm của từng học sinh.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Tại phần mềm Quản lý giáo dục THPT. Kích chọn mục 4. Học sinh/ 4.3 Kết quả học tập rèn luyện/ 4.3.4 Tìm kiếm kết quả học tập học sinh.
Bước 2: Nhập thông tin cần tìm kiếm như: Họ tên học sinh, Lớp, Học lực, Hạnh kiểm,...

 

 

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] để xem dữ liệu.