Ẩn menu
Cập nhật: 10:19, 28/4/2018
1526 lượt đọc

Quản lý danh sách người dùng

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GDĐT quản lý danh sách người dùng theo tên đăng nhập.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 1. Quản lý tài khoản phòng ban\ 1.4 Quản lý danh sách người dùng.

Bước 2: Kích nút [Thêm mới], nhập đầy đủ thông tin người dùng: Tên đăng nhập, tên hiển thị, mật khẩu, nhóm quyền,…

Bước 3: Kích [Thêm] để lưu dữ liệu.