Ẩn menu
Cập nhật: 8:13, 23/4/2018
3191 lượt đọc

Giới thiệu Phần mềm CSDL MN-PT cấp trường THCS

Đây là phần mềm dành cho trường THCS sử dụng, dùng để nhập (báo cáo) dữ liệu lên Sở GDĐT, đồng thời nhà trường có thể tự in báo cáo phục vụ công tác báo cáo – thống kê (gồm biểu báo cáo theo quy định của Bộ).

Để có thể sử dụng được phần mềm này, mỗi trường sẽ được Sở GDĐT cấp địa chỉ và tài khoản để đăng nhập và thao tác dữ liệu. Bạn có thể ghi vào ô dưới đây để tiện ghi nhớ:

Địa chỉ quản trị hệ thống thông tin

………………………………………………

Tài khoản quản trị

………………………………………………

Mật khẩu

………………………………………………

Mã đơn vị

………………………………………………

(Nếu không nhận được tài khoản hãy gọi tổng đài hỗ trợ: 1900.4740)

CSDL MN-PT bản dành cho trường THCS gồm 3 phân hệ chính là:

  • PM1. Quản lý giáo dục THCS: Quản lý thông tin nhà trường, lớp học; quản lý hồ sơ giáo viên, quản lý hồ sơ học sinh, quản lý kết quả học tập, hạnh kiểm, khen thưởng kỷ luật; xét lên lớp; xét tốt nghiệp… Tự động lập báo cáo tổng hợp hồ sơ học sinh, giáo viện; thống kê làn điểm, kết quả học tập cuối kỳ, tổng hợp kết quả, báo cáo chất lượng giảng dạy; biểu đồ thống kê, biểu đồ so sánh...
  • PM2. Báo cáo số liệu THCS: Tự động tổng hợp số liệu thống kê giáo dục nhà trường để báo cáo dữ liệu theo yêu cầu (qua hệ thống phần mềm này) lên Sở GDĐT.
  • PM3. Quản trị hệ thống: Sử dụng để phân quyền đến từng chức năng chi tiết cho từng nhóm người dùng đáp ứng yêu cầu của nhà quản lý: kiểm soát trách nhiệm, quyền hạn truy cập CSDL của mỗi cá nhân trong công tác quản lý tại nhà trường.