Ẩn menu
Cập nhật: 11:21, 21/4/2018
18681 lượt đọc

2.1 Hồ sơ lớp học

2.1 Hồ sơ lớp học

Mô tả: Đây là cách khai báo trực tiếp từng hồ sơ lớp học vào phần mềm.

  1. Cập nhật thông tin hồ sơ lớp

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 2.Lớp học/2.1 Hồ sơ lớp học.

Bước 2: Chọn Nhóm lớp, Nhóm tuổi và kích nút [Thêm mới].

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin lớp học.

-   Mã lớp: Nhập mã lớp viết liền không dấu. Để tiện theo dõi, nên đặt mã lớp trùng với tên lớp.

-   Tên lớp: Nhập chính xác tên lớp trong trường.

-   Thứ tự: Nhập số thứ tự các lớp từ 1 cho đến hết các lớp học trong trường.

Lưu ý: Khi tạo tên lớp để tiện cho việc sắp xếp nên để tên lớp là “Lá 1” thay vì “Lớp Lá 1”.

-   Các thông tin Học 2 buổi/ ngày, bán trú, có trẻ khuyết tật, chương trình GD mầm non mới,...: tích chọn nếu có.

            Bước 4: Kích nút [Ghi] để lưu dữ liệu.

b. Khai báo lớp ghép

Đối với trường có lớp và học sinh lớp ghép, lưu ý nhà trường vẫn thực hiện tạo lớp và đưa học sinh vào từng lớp. Sau đó thực hiện ghép lớp như sau:
Bước 1: Chọn 2. Lớp học/2.1 Hồ sơ lớp học
Bước 2: Sửa lớp cần khai báo là lớp ghép chính.
Bước 3: Tích vào ô [Lớp MG ghép], chọn số lượng độ tuổi lớp ghép.

 

Bước 4: Đối với lớp ghép phụ người dùng kích sửa lớp và chọn Ghép vào lớp đã chọn là lớp ghép chính trước đó.

 

Bước 5: Kích nút [Sửa] để lưu lại dữ liệu.

C. Sửa lớp học

- Tại lớp cần sửa kích biểu tượng cây bút ()

- Sửa nội dung thông tin và kích nút [Cập nhật] để lưu lại

c. Xóa lớp học

Bước 1: Chọn lớp học cần xóa

Bước 2: Kích nút [Xóa mục chọn]

Hệ thống báo bạn chắc chắn muốn xóa, kích nút [OK] để đồng ý

*Lưu ý: Hệ thống sẽ không cho xóa lớp học nếu đã xếp môn học cho lớp hoặc đã nhập học sinh cho lớp học. Vì vậy, trước khi xóa hoặc chức năng xóa khóa không thành công, thì nhà trường cần kiểm tra lại  mục  Hồ sơ học sinh xem có dữ liệu không. Nếu lớp đã có học sinh thì cần xóa học sinh, sau đó xóa lớp học.