Ẩn menu
Cập nhật: 15:38, 23/7/2019
1687 lượt đọc

Thống kê kết quả học tập học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê số lượng, tỷ lệ % vể kết quả học tập của học sinh toàn trường theo từng khối, từng lớp.