Ẩn menu
Cập nhật: 11:26, 22/7/2019
804 lượt đọc

Tìm kiếm hồ sơ học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tìm kiếm hồ sơ học sinh dựa theo 1 số thông tin như: Họ tên, mã học sinh, đối tượng chính sách,...
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học. Kích vào danh mục: 4. Học sinh/ 4.1 Hồ sơ học sinh/ 4.1.4 Tìm kiếm hồ sơ học sinh.
Bước 2: Ghi thông tin tìm kiếm vào 1 hoặc các trường dữ liệu tương ứng.
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm].