Ẩn menu
Cập nhật: 10:18, 28/4/2018
4057 lượt đọc

Phân quyền nhóm người dùng menu

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GDĐT phân quyền từng chức năng chi tiết cho nhóm người dùng menu.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản trị hệ thống. Kích vào danh mục 1. Hệ thống\ 1.3 Phân quyền nhóm người dùng menu.

Bước 2: Chọn Nhóm quyền, chọn phần mềm cần phân công và tích chọn từng chức năng trên menu sử dụng phần mềm.

Bước 3: Kích [Ghi] để lưu dữ liệu.