Ẩn menu
Cập nhật: 14:53, 2/5/2018
596 lượt đọc

3.1 Báo cáo thống kê giáo dục THCS (Biểu 3-THCS-Đ)

Mô tả: Giúp Bộ GDĐT thống kê và xuất báo cáo chi tiết về học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên , nhân viên và cơ sở vật chất toàn Bộ GD&ĐT, Sở GDĐT hoặc phòng GDĐT giai đoạn đầu năm khối THCS.

Các bước thực hiện:

         Bước 1: Kích vào danh mục 2. Trung học cơ sở\3.1. Báo cáo thống kê giáo dục THCS (Biểu 3-THCS-Đ).     

         Bước 2: Chọn Sở GDĐT, phòng GDĐT cần thống kê báo cáo.

         Bước 3: Lựa chọn modul báo cáo Học sinh, cán bộ nhân sự hay cơ sở vật chất.

         Bước 4: Kích nút [Tìm kiếm] và nút [Xuất Excel] để xem và in báo cáo.