Ẩn menu
Cập nhật: 12:30, 23/4/2018
1256 lượt đọc

Báo cáo dữ liệu đầu năm lên Sở GDĐT

1. Báo cáo dữ liệu đầu năm lên Sở GDĐT.

1.1 Báo cáo dữ liệu Mầm non

Mô tả: Sau khi thực hiện kiểm tra lại các mẫu biểu báo cáo của các trường mầm non, Phòng GDĐT thực hiện gửi số liệu báo cáo lên Sở GDĐT.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo đầu năm. Kích danh mục 1. Mầm non\1.1.4 Gửi báo cáo đầu năm

Bước 2: Kích nút [Gửi dữ liệu]. Hệ thống xác nhận ngày gửi và trạng thái gửi.

Ghi chú quá trình tổng hợp dữ liệu:

Hệ thống sẽ tự động khóa chức năng tổng hợp và gửi dữ liệu sau khi Phòng GDĐT đã thực hiện gửi.

Hoàn thành quá trình gửi dữ liệu tại Phòng GDĐT, Sở GDĐT thực hiện kiểm tra dữ liệu và các báo cáo Phòng gửi.

 • Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Sở GDĐT sẽ duyệt số liệu Phòng GDĐT gửi lên.
 • Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Sở GDĐT sẽ thực hiện từ chối dữ liệu. Khi đó hệ thống trên bản Phòng GDĐT hiển thị thông báo các Trạng thái gửi, duyệt, khóa.

  Cán bộ Phòng GDĐT cần kiểm tra lại dữ liệu và thực hiện gửi lại.

 • Đến hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ SởGDĐT thực hiện khóa số liệu. Đối với trường hợp này, nếu cần mở khóa thì cán bộ Phòng GDĐT kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu để cán bộ Sở GDĐT tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu.

  1.2 Báo cáo dữ liệu Tiểu học

  Mô tả: Sau khi thực hiện kiểm tra lại các mẫu biểu báo cáo của các trường tiểu học, Phòng GDĐT thực hiện gửi số liệu báo cáo lên Phòng GDĐT.

  1.2.1 Báo cáo EMIS

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục đầu năm. Kích danh mục 2. Tiểu học/2.1.4 Gửi báo cáo đầu năm

  Bước 2: Kích nút [Gửi dữ liệu]. Hệ thống xác nhận ngày gửi và trạng thái gửi.

  Ghi chú quá trình tổng hợp dữ liệu:

  Hệ thống sẽ tự động khóa chức năng tổng hợp và gửi dữ liệu sau khi Phòng GDĐT đã thực hiện gửi.

  Hoàn thành quá trình gửi dữ liệu tại Phòng GDĐT, Sở GDĐT thực hiện kiểm tra dữ liệu và các báo cáo Phòng gửi.

 • Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Sở GDĐT sẽ duyệt số liệu Phòng GDĐT gửi lên.
 • Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Sở GDĐT sẽ thực hiện từ chối dữ liệu. Khi đó hệ thống trên bản Phòng GDĐT hiển thị thông báo các Trạng thái gửi, duyệt, khóa.

  Cán bộ Phòng GDĐT cần kiểm tra lại dữ liệu và thực hiện gửi lại.

 • Đến hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Sở GDĐT thực hiện khóa số liệu. Đối với trường hợp này, nếu cần mở khóa thì cán bộ Phòng GDĐT kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu để cán bộ Sở GDĐT tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu.

  1.2.2 Báo cáo EQMS

  Các bước thực hiện: Thao tác gửi báo cáo EQMS tương tự gửi báo cáo EMIS.

  1.3. Báo cáo dữ liệu THCS

  Mô tả: Sau khi thực hiện kiểm tra lại các mẫu biểu báo cáo của các trường THCS, Phòng GDĐT thực hiện gửi số liệu báo cáo lên Sở GDĐT.

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục đầu năm. Kích danh mục 3. Trung học cơ sở\3.1.4 Gửi báo cáo đầu năm lên Sở GDĐT

  Bước 2: Kích nút [Gửi dữ liệu]. Hệ thống xác nhận ngày gửi và trạng thái gửi.

  Ghi chú quá trình tổng hợp dữ liệu

  Hệ thống sẽ tự động khóa chức năng tổng hợp và gửi dữ liệu sau khi Phòng GDĐT đã thực hiện gửi.

  Hoàn thành quá trình gửi dữ liệu tại Phòng GDĐT, Sở GDĐT thực hiện kiểm tra dữ liệu và các báo cáo Phòng gửi.

 • Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Sở GDĐT sẽ duyệt số liệu Phòng GDĐT gửi lên.
 • Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Sở GDĐT sẽ thực hiện từ chối dữ liệu. Khi đó hệ thống trên bản Phòng GDĐT hiển thị thông báo các Trạng thái gửi, duyệt, khóa.

  Cán bộ Phòng GDĐT cần kiểm tra lại dữ liệu và thực hiện gửi lại.

 • Đến hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Sở GDĐT thực hiện khóa số liệu. Đối với trường hợp này, nếu cần mở khóa thì cán bộ Phòng GDĐT kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu để cán bộ Sở GDĐT tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu.