Ẩn menu
Cập nhật: 14:36, 2/5/2018
416 lượt đọc

2.1 Tìm kiếm hồ sơ giáo viên mầm non

Mô tả: Chức năng này giúp Bộ GDĐT tìm kiếm cán bộ trường dựa trên một số các thông tin như Sở GDĐT, Phòng GDĐT, trường, mã giáo viên, họ tên giáo viên, …

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn mục 2. Giáo viên\2.1 Tìm kiếm hồ sơ giáo viên mầm non.

Bước 2: Chọn Sở GD&ĐT có hồ sơ giáo viên cần tìm kiếm.

Bước 3: Nhập thông tin tìm kiếm như: tên phòng GD&ĐT,  tên trường, tên giáo viên, dân tộc, ...

Bước 4: Kích nút [Tìm kiếm].

Trường hợp muốn hiển thị thêm thông tin cần tìm kiếm người dùng kích nút [Mở rộng tìm kiếm].