Ẩn menu
Cập nhật: 15:41, 2/5/2018
747 lượt đọc

1.2 Nhóm người dùng – phần mềm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GDĐT phân quyền khối phần mềm cho nhóm người dùng đã được tạo ra từ mục 1.1.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 1.Hệ thống\1.2 Nhóm người dùng – phần mềm.

            Bước 2: Chọn Nhóm người dùng cần phân công và tích chọn từng chức năng sử dụng phần mềm.

Bước 3: Kích Ghi để lưu dữ liệu.