Ẩn menu
Cập nhật: 15:9, 17/7/2019
323 lượt đọc

Thống kê nhân sự theo hình thức hợp đồng

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê đội ngũ nhân sự theo hình thức hợp đồng.