Ẩn menu
Cập nhật: 9:29, 23/7/2019
907 lượt đọc

6.1 Thống kê lớp học

6.1. Thống kê lớp học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ thống kê danh sách lớp học và các thuộc tính về lớp học đã nhập trên phần mềm.