Ẩn menu
Cập nhật: 10:0, 23/4/2018
1354 lượt đọc

Giới thiệu Phần mềm CSDL MN-PT cấp Phòng GD&ĐT

Đây là phần mềm dành cho Phòng GD&ĐT sử dụng, dùng để báo cáo dữ liệu lên Sở GDĐT.

Để có thể sử dụng được phần mềm này, mỗi Phòng sẽ được Sở GDĐT cấp địa chỉ và tài khoản để đăng nhập và thao tác dữ liệu. Bạn có thể ghi vào ô dưới đây để tiện ghi nhớ:

Địa chỉ quản trị hệ thống thông tin

………………………………………………

Tài khoản quản trị

………………………………………………

Mật khẩu

………………………………………………

Mã đơn vị

………………………………………………

(Nếu không nhận được tài khoản hãy gọi tổng đài hỗ trợ: 1900.4740)

CSDL MN-PT bản dành cho Phòng GD&ĐT gồm 8 phân hệ chính là:

Hệ thng thông tin qun lý giáo dc phiên bn Phòng GD&ĐT gm các phn mm như sau:

PM1. Điu hành tác nghip: Hỗ trợ Phòng GD&ĐT quản lý toàn bộ hồ sơ phòng, quản lý phòng ban, hồ sơ nhân sự, quản lý mã số định danh, CMT cán bộ.

PM2. Quản lý giáo dục mầm non: Quản lý toàn bộ hồ sơ các trường, hồ sơ giáo viên của các đơn vị trường mầm non, thống kê lớp học, thống kê CBQL, giáo viên, nhân viên theo trình độ đào tạo, thống kê đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên.

PM3. Báo cáo số liệu mầm non:Hỗ trợ Phòng GDT tng hợp báo cáo số liu giáo dc đu năm và cui năm từ các trưng thuộc khi mầm non gi lên.

PM4. Qun lý giáo dc Tiu hc:Quản lý toàn bộ hồ sơ các trường, hồ sơ giáo viên của các đơn vị trường tiểu học, thống kê lớp học, thống kê CBQL, giáo viên, nhân viên theo trình độ đào tạo, thống kê giáo viên theo môn giảng dạy, thống kê đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên.

PM5. Phn mm Báo cáo số liu Tiu học: Giúp Sở GDT tng hợp báo cáo số liu giáo dc đu năm và cui năm từ các trưng thuộc khi Tiu học gi lên.

PM6. Phn mm Qun lý giáo dcTHCS: Quản lý toàn bộ hồ sơ các trường, hồ sơ giáo viên của các đơn vị trường THCS, thống kê lớp học, thống kê CBQL, giáo viên, nhân viên theo trình độ đào tạo, thống kê giáo viên theo môn giảng dạy, thống kê đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên.

PM7. Phn mm Báo cáo số liu THCS:Giúp Sở GD&ĐT tng hợp báo cáo số liu giáo dc đu năm và cui năm từ các trưng thuc khi THCS gi lên.

PM8. Qun trhệ thng: Hỗ trợ Phòng GD&ĐT phân quyn chi tiết đến tng tài khon ngưi dùng, hỗ trợ cấp lại mật khẩu cho các đơn vị trường