Ẩn menu
Cập nhật: 15:18, 23/7/2019
617 lượt đọc

Nhập giải thưởng

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường nhập kết quả các giải thưởng của học sinh đạt được trong năm học, bao gồm các giải cấp quận/huyện, cấp tỉnh/thành phố, cấp quốc gia và quốc tế.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tại phần mềm Quản lý giáo dục THCS. Kích vào danh mục 4. Học sinh/ 4.4 Khen thưởng, kỷ luật/ 4.4.1 Nhập giải thưởng.

Bước 2: Chọn Khối/ Lớp/Học sinh và kích nút [Thêm mới].

Bước 3: Chọn các thông tin về học sinh, giải thưởng, nhập ghi chú (nếu có) và kích nút [Ghi].