Ẩn menu
Cập nhật: 9:13, 6/8/2019
410 lượt đọc

Thống kê nhân sự theo hình thức hợp đồng

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê đội ngũ nhân sự theo hình thức hợp đồng.