Ẩn menu
Cập nhật: 9:54, 23/4/2018
734 lượt đọc

1. Kiểm tra dữ liệu hồ sơ trường

Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT Phòng GD&ĐT kiểm dò dữ liệu đơn vị trường, Phòng đã gửi lên trong phần I để đảm bảo dữ liệu khi gửi lên Bộ GDĐT đầy đủ và chính xác. Để làm việc này, Sở GD&ĐT cần in biểu thống kê và thực hiện kiểm dò số liệu.

1.1 Kiểm tra dữ liệu Mầm non

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm nhanh đơn vị trường Mầm non phân theo từng Phòng GD&ĐT.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Quản lý giáo dục mầm non\1. Trường học\1.1 Tìm kiếm trường mầm non.

Bước 2: Chọn Phòng GD&ĐT có đơn vị trường cần tìm kiếm

Bước 3: Nhập thông tin tìm kiếm như: Tên trường, Mã trường, Tên hiệu trưởng,...

Bước 4: Kích nút Tìm kiếm 

 

 

  • Lưu ý:

Khi cần hiển thị thêm thông tin tìm kiếm người dùng kích vào nút Mở rộng tìm kiếm

Kích nút Xuất Excel để xuất ra file báo cáo

1.2 Kiểm tra dữ liệu Tiểu học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm nhanh đơn vị trường tiểu học phân theo từng Phòng GD&ĐT.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Quản lý giáo dục tiểu học\1. Trường học\1.1 Tìm kiếm trường tiểu học.

Bước 2: Chọn Phòng GD&ĐT có đơn vị trường cần tìm kiếm

Bước 3: Nhập thông tin tìm kiếm như: Tên trường, Mã trường, Tên hiệu trưởng,...

Bước 4: Kích nút Tìm kiếm

 

 

-        Lưu ý:

Khi cần hiển thị thêm thông tin tìm kiếm người dùng kích vào nút Mở rộng tìm kiếm

Kích nút Xuất Excel để xuất ra file báo cáo

1.3 Kiểm tra dữ liệu THCS

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm nhanh đơn vị trường THCS phân theo từng Phòng GD&ĐT.

 

 

 Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Quản lý giáo dục THCS/1. Trường học/1.1 Tìm kiếm trường THCS

Bước 2: Chọn Phòng GD&ĐT có đơn vị trường cần tìm kiếm

Bước 3: Nhập thông tin tìm kiếm như: Tên trường, Mã trường, Tên hiệu trưởng,...

Bước 4: Kích nút Tìm kiếm

  • Lưu ý:

Khi cần hiển thị thêm thông tin tìm kiếm người dùng kích vào nút Mở rộng tìm kiếm

1.4 Kiểm tra dữ liệu THPT

 

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm nhanh đơn vị trường THPT trong toàn Sở GD&ĐT.

 

 

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Quản lý giáo dục THPT/1. Trường học/1.1 Tìm kiếm trường THPT

Bước 2: Nhập thông tin hoặc lựa chọn thông tin tìm kiếm

Bước 3: Kích nút Tìm kiếm

  • Lưu ý: Khi cần hiển thị thêm hoặc giảm bớt thông tin tìm kiếm người dùng kích vào nút Mở rộng tìm kiếm hoặc Thu nhỏ tìm kiếm

1.5 Kiểm tra dữ liệu TT GDTX

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm nhanh đơn vị trường TT GDTX trong toàn Sở GD&ĐT.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Quản lý giáo dục GDTX/1. Trường học/1.1 Tìm kiếm trường GDTX                                                                                                               

Bước 2: Nhập thông tin hoặc lựa chọn thông tin tìm kiếm

Bước 3: Kích nút Tìm kiếm