Ẩn menu
Cập nhật: 9:33, 6/8/2019
1444 lượt đọc

Thống kê đánh giá điểm môn học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê số lượng, tỷ lệ % vể điểm từng môn học của học sinh toàn trường theo từng khối, từng lớp.